Oprichting

Droom van Judith Wiegant

Het helpen van straat- en weeskinderen was een jarenlange droom voor initiatiefneemster Judith Wiegant. Toen ze in 2005 besloot die droom tot werkelijkheid te maken, was de keuze voor een naam snel gemaakt: ‘El Fuego’ dat ‘het vuur’ betekent. Deze naam verwijst naar de passie die zij (en de stichting) heeft voor het werken aan een betere toekomst voor kinderen die weinig kansen hebben.
Om haar plannen te realiseren, besloot Judith Wiegant haar baan op te zeggen, haar huis te verkopen en familie en vrienden achter zich te laten. Uitgerust met een grote dosis enthousiasme en gesteund door het team van El Fuego was ze klaar om de uitdaging aan te gaan.

Waarom Peru?

Uit de vele plekken in de wereld waar het kinderen aan toekomstmogelijkheden ontbreekt, koos Judith voor Peru. Uit onderzoek bleek dat Peru zich samen met Bolivia kenmerkt door het hoogste percentage mensen in Zuid-Amerika dat onder de armoedegrens leeft.

Doel

Het ideaal van Judith was om door een persoonlijke benadering kleinschalige lokale initiatieven te ondersteunen. Met name initiatieven die voorzien in de primaire levensbehoeften van straat- en weeskinderen. Daarnaast wilde ze de zelfredzaamheid van de lokale organisaties stimuleren.
Deze focus op ‘het vuur overdragen’ is nog altijd de leidraad voor El Fuego.

Missie en doelstellingen

El Fuego richt zich op het investeren in primaire levensbehoeften en het toekomstperspectief van kansarme straat- en weeskinderen in ontwikkelingslanden door het aanbieden van lokale professionele zorg op maat.

Voor het verwezenlijken van onze missie hebben we vijf doelstellingen geformuleerd:

  1. Het bieden van financiële ondersteuning aan lokale projecten om te voorzien in de primaire levensbehoeften en educatie van straat- en weeskinderen.
  2. Het geven van praktische begeleiding aan de Peruaanse werknemers van de geselecteerde projecten door het uitzenden van projectcoördinatoren en/of vrijwilligers.
  3. Het realiseren van educatie in de breedste zin van het woord om het toekomstperspectief te verbeteren voor de bij de projecten betrokken lokale bevolking.
  4. Het verwerven van financiële steun voor lopende en nieuwe projecten.
  5. Het bevorderen van alles wat bijdraagt aan de voorgaande doelstellingen.

Duurzaamheid

El Fuego heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij streeft ernaar blijvende verbeteringen aan te brengen bij de projecten. Daardoor is ook op de lange termijn een beter toekomstperspectief voor de kinderen verzekerd.
Uiteindelijk moeten de projecten zelfstandig gerund worden door de lokale bevolking of instanties.

Betrouwbaarheid

80% van uw donatie wordt besteed aan onze projecten!
El Fuego is een kleine, transparante organisatie met minimale overheadkosten.
Medewerkers van de stichting krijgen geen salaris, maar alleen een bescheiden onkostenvergoeding. Uitgaven voor promotiemateriaal en PR-activiteiten blijven tot een minimum beperkt door het gebruik van internet, gratis publiciteit en actieve fundraising door enthousiaste vrijwilligers.

Transparantie

El Fuego informeert sponsors, donateurs en geïnteresseerden over al haar activiteiten via donateurs- en nieuwsbrieven en het jaarverslag.
Ons jaarverslag 2009 staat hoog genoteerd op de lijst van de meest transparante jaarverslagen in de categorie ‘kleine organisaties’ (Transparant Prijs).

Links   |  Proclaimer     © El Fuego | Ontwerp JAEF