Doneren

Steun El Fuego, doneer direct!

Voor 10 euro per maand kan een kind een maand lang eten in Comedor El Fuego. Stichting El Fuego kan uw hulp goed gebruiken. Samen geven wij de straatkinderen van Peru een betere toekomst.

Maak uw eenmalige bijdrage snel en eenvoudig over met iDeal

Stichting El Fuego heeft de steun van haar donateurs nodig om haar doelstellingen te realiseren. Donaties aan El Fuego zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels. De belastingdienst heeft Stichting El Fuego aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, Fiscaal nummer 8149.76.542).

U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer 49.75.98.043 ten name van Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding van uw adres en postcode.

Aanmelden als donateur

U meldt zich als donateur aan door een email te sturen naar info@el-fuego.nl, of een brief of kaartje te zenden aan:

Stichting El Fuego, Antwoordnummer 2922, 9700 WR Groningen.

Als donateur ontvangt u twee tot drie keer per jaar een donateursbrief met actuele informatie over de projecten.

Notariële schenkingsakte met volledig fiscale aftrek

U kunt ons ook steunen door een periodieke schenking, waarmee u ten minste vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag doneert. Deze donatie wordt in een notarieel contract vastgelegd. Een donatie in deze vorm is zelfs 100% aftrekbaar! Bij tussentijds overlijden vervalt het contract.

Bij een periodieke schenking vanaf € 100,- per jaar verzorgen wij voor u de afwikkeling bij onze notaris en betaalt Stichting El Fuego de notariskosten. Het afsluiten van een periodieke schenking brengt voor u op deze manier geen extra kosten met zich mee. Indien u een dergelijk contract wilt afsluiten, kunt u contact opnemen met de heer G.J.A. Wiegant (voorzitter@el-fuego.nl) of met onze notaris: mr. H.A. Broekema, (info@broekemanielsen.nl) onder vermelding van ‘Notariële schenkingsakte t.b.v. Stichting El Fuego’.

Jaarlijkse overmaking/ gift

Het is uiteraard mogelijk om uw bank opdracht geven voor een periodieke overboeking ten gunste van Stichting El Fuego. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 49.75.98.043 ten name van Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats. U ontvangt dan automatisch de donateursbrief.

Betaling per acceptgiro

Bij de donateursbrief wordt een blanco acceptgiro gevoegd, waarmee u op eenvoudige wijze geld kunt doneren. Daarbij kunt u rekening houden met de actuele situatie van bepaalde projecten, zoals deze in de donateursbrief beschreven staat.

Doneren vanuit het buitenland

Indien u wilt doneren vanuit het buitenland heeft u een IBAN (International Bank Account Number) en een BIC (Bank Identification Code) nodig.

Stichting El Fuego heeft de volgende codes:

IBAN: NL11ABNA0497598043
BIC: ABNANL2A
Bank: ABN AMRO Groningen

Voor al uw financiële vragen kunt u terecht bij onze penningmeester:
drs. Henk van Heuveln (penningmeester@el-fuego.nl).
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!

Links   |  Proclaimer     © El Fuego | Ontwerp JAEF